ลงทะเบียนร่วมงาน

ขอความกรุณานำบัตรประจำตัวประชาขนมายืนยันที่หน้างาน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ภายในงาน

โซนนิทรรศการ

ท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์
และวันที่1 มีนาคม 2562
ตลอดทั้งวัน

กำหนดการ

กำหนดการของงานและกำหนดการงานประชุมวิชาการ 15 หัวข้อ ขอความกรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในส่วนต่างๆ

รายการผล

รายงานผลการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรายงานผลการประชุมวิชาการ 15 หัวข้อ