สรุปผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 15 หัวข้อ

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ยอดรวมทั้งสิ้น 6,320 คน